fbpx

Start-up Nation este un program de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate prin care acestea pot beneficia de fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei pentru demararea a diverse activități economice.

Acest program a fost implementat pentru prima oară în România în anul 2017 când s-a estimat că acordarea de ajutor de minimis se va oferi unui număr maxim de 10.000 de beneficiari cu întreprinderi mici și mijlocii înființate după data intrării în vigoare a OUG 10/ 30.10.2017. Astfel, se estimează crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual având în vedere că întreprinderile vor trebui să aibă minim doi angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să-i mențină în activitate cel puțin 2 ani.

Dar cum funcționează acest program?

Ei bine, în primul rând înscrierea se face online pe site-ul Ministerului Pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat într-o perioadă de 30 de zile lucrătoare. Totodată, înainte de a fi verificate din punct de vedere administrativ si al eligibilității, proiectele trebuie să obțină un punctaj de minim 50 de puncte din maximul de 100. În ediția din 2017, proiectele care au reușit să obțină finanțare nu au avut mai puțin de 90 de puncte.

Criteriile pentru acordarea acestui punctaj sunt legate de:
– Domeniul de activitate
– Numărul locurilor de munca nou create
– Numărul întreprinderilor existente în zona geografică de activitate a întreprinderii
– Investițiile în echipamente tehnologice
– Asociați sau acționari care nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani.

Spre deosebire de anul 2017, grila de punctaj din 2018 a fost modificată astfel că, dacă în 2017 domeniul IT primea punctajul maxim, 40 de puncte, în 2018, acestea s-au înjumătățit, sectorul IT încadrându-se la industrii creative, care primesc doar 20 de puncte.Punctajul maxim, 30 de puncte, este oferit în 2018 afacerilor de producție si de servicii, iar pentru comerț și alte activități se acordă doar 10 puncte.

O altă modificare adusă programului în ediția din 2018 a fost accentul pus pe dezvoltarea afacerilor în județele în care activitatea IMM-urilor este redusă, astfel că pentru deschiderea unei afaceri într-un județ unde numărul de IMM-uri este mai mic de 4 la 100 de locuitori se obțin 20 de puncte și doar 5 puncte dacă numărul lor este egal sau mai mare de 4. Totodată sunt încurajați și antreprenorii debutanți cu 25 de puncte în cazul în care nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani.

Înființarea de locuri de muncă suplimentare nu mai aduce 20 de puncte cum se întâmpla în 2017, ci 10, iar pentru locurile de muncă pentru persoane defavorizate se acordă doar 5 puncte din 25 în 2017.

Investițiile în domeniul tehnologic sunt și ele cotate diferitanul acesta. În primul rând, a fost eliminat criteriul conform căruia tehnologiile sistemelor nu trebuie să depășească 5 ani. Astfel că diferențierea se face asupra valorii echipamentelor tehnologice necesare. Dacă ponderea este mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri, atunci se obțin 10 puncte. Se încurajează totuși și acele întreprinderile care au cel puțin o pondere de 50% din cifra de afaceri cu 5 puncte.

Pe lângă aceste modificări semnificative aduse asupra grilei de punctaj, au fost aduse și câteva noutăți. Spre exemplu, antreprenorii care au aplicat pentru Start-up Nation 2018 au putut solicita un avans de până la 30% din valoarea proiectului.

E bine de știut faptul că deși este vorba despre contribuție proprie 0% în ceea ce privește cheltuielile eligibile, real, antreprenorul va trebui să suporte cheltuielile până la decontare. În cazul în care cheltuielile sunt neelgibile, atunci acestea vor fi suportate în totalitate de către antreprenor, dar despre acest subiect vom vorbi pe larg într-un alt articol.

Daca tot am vorbit despre schimbări și modificări, proiectele care s-au înscris înscris așadar în Start-Up Nation 2018 vor fi de fapt finanțate în 2019. Acest lucru a fost posibil deoarece Guvernul prevăzuse un buget de 2 miliarde de lei în total, bani care trebuiau prevăzuți în bugetul statului. Astfel, o nouă rectificare bugetară putea fi făcută pentru anul următor, astfel încât beneficiarii să poată primi aceste fonduri.

Înscrierea proiectelor Start-up Nation s-au desfășurat în perioada noiembrie- decembrie 2018, iar selecția beneficiarilor este în acest moment în curs de desfășurare.

//